Training Cito 3-daagse (voor groepen 6,7 & 8)

Taal- en rekenvaardigheden zijn basisvaardigheden voor alle leerlingen. Deze vaardigheden zijn nodig om de lessen op school goed te kunnen volgen. Ook zijn deze vaardigheden onmisbaar voor het functioneren in het beroep, in de maatschappij en voor een vloeiende doorstroming naar een vervolgopleiding. De Entreetoets in groep 7 en Eindtoets Basisonderwijs in groep 8 is een belangrijk meetmoment voor scholen om het niveau van kinderen te bepalen.

Aan het eind van het basisonderwijs, in groep 8, moeten leerlingen een eindtoets basisonderwijs doen. De eindtoets is bedoeld om te bepalen in hoeverre leerlingen de doelstellingen van het lager onderwijs daadwerkelijk gehaald hebben. Deze doelstellingen zijn de zogeheten kerndoelen of eindtermen waarmee is vastgelegd wat een leerling aan het eind van het primaire onderwijs aan kennis en vaardigheden moet hebben.

Citoleren010 verzorgt training Cito 3-daagse voor de leerlingen van groep 6,7 en 8. De leerlingen krijgen een week na de training een rapport, waarop de behaalde resultaten te zien zijn. Ook worden de beste leerlingen, de eerste drie, beloond met prijzen.

De docenten / trainers zijn ervaren in de vakken die ze verzorgen. Ze hebben een goed resultaat behaald in het desbetreffend vak en kunnen de kennis op een duidelijk manier overbrengen tijdens de lessen. Ze zijn gemotiveerd om je te helpen om zo goed voorbereid het eindexamen in te gaan.

Door het volgen van de CITO-training raakt uw kind gewend aan het werken met meerkeuzevragen en werken onder tijdsdruk. Weggezakte kennis wordt weer opgefrist en waar mogelijk wordt er hulp geboden wanneer er zich hiaten in de leerstof aandienen Individuele begeleiding naar aanleiding van de CITO-training is natuurlijk altijd mogelijk op afspraak. 

Opzet

Deze driedaagse trainingen worden drie keer aangeboden tijdens de schoolvakanties (kerstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie). Graag zie de planning!

Dagindeling Examentraining

TIJD DAG 1 DAG 2 DAG 3*
09:45 – 10:00 uur Ontvangst Ontvangst Ontvangst
10:00 – 11:00 uur Les Les Les
11:15 – 11:30 uur Pauze Pauze Pauze
11:30 – 12:30 uur Les Les Les
12:30 – 13:00 uur Lunchpauze Lunchpauze Lunchpauze
13:00 – 14:00 uur Les Les Les
*Op de derde dag vindt er altijd een feestelijke afsluiting plaats.

Kosten

Tarief driedaagse training: € 149,- (inclusief studiemateriaal en lunch).

Locatie Examentraining

De examentrainingen van Citoleren010 vinden ook plaats op ons kantoor in Rotterdam. Hier hebben wij de beschikking over meerdere lokalen.

Deze examentrainingslocatie is gevestigd op Catharina Beersmanstraat 78 te Rotterdam en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Hierdoor een ideale locatie om je voor te bereiden op je examens.

Hieronder vind je de planning van de Examentraining Cito 3-daagse.

Planning Examentraining Cito 3-daagse

Er is veel belangstelling voor deze cursus/training. Meld je dus tijdig aan!

Direct aanmelden

Heb je nog vragen of heb je advies nodig? Vraag dan gerust een verblijvend kennismakingsgesprek aan!

Klik hier voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek